Flodandes genom Mystiken,

..

det är att vara hemma. Alltid har jag varit dragen till det som inte går att sätta ord på, tonerna i det som är tystnaden och det formlösa som finns mellan alla rader. Det som är utanför boxen, djupt in i naturens mystik har alltid lockat och kallat på mig. Jag guidar dig genom min egen vägledning, det som är genom det okända. Den vägen är innerlig, kraftfull och ärlig.

Med intuitionen som är mitt känsligaste instrument skapar jag substans åt naturens bärande essens, källan, livets ryggrad, som ständigt återskapar naturen och människan i sin natur.

Ur arktiska skiftningar där ljus möter mörker, svalka möter glöd, inspireras jag till att utforska djupet och förnyas med naturens transformation och kreativitet, i konstant rörelse med inre linjering och naturlig struktur.

Jag tror på inre kommunikation som får visa sig i mitt egna autentiska uttryck. Att uttrycka mig genom min kropp, mina händer och ögon är min konst i en form. Allt jag ger är från hjärtat. Där den inneboende visdomen från eoner av liv får möjligheten att träda fram och visa sig formlöst, naturligt och genom olika skepnader. Med hjärtats närvaro tangerar jag urkraften du möter i berg, sjö, jord och hav. Att förenas i konsten att flöda i vilan och att vila i flödet.

Jag är här för att stå i tjänst. I det heliga hjärtat där allt vill flöda. Jag med dig och du med mig. Och vi med alltet. När ögonen öppnas och omedvetenheten raserar så spränger vi dammarna tillsammans.

 

Låt så vara.X  Tiina

 MUTLDIMENSIONELL LÄRARE ・ CREATRIX ・ LUONNOTAR ・ MELTMELT.ME